Termín od: 3. 10. 2024
Termín do: 11. 2. 2025
Čas: 9:00–16:30
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 34000 Kč
Akreditace: MŠMT DVPP č.j.: MSMT-781/2023-1-1823 (prezenční)
93 vyuč. hodin

93 hod. výcvikový program pro pokročilé kouče. Všímavý koučink 50 hod., Týmový koučink 10 hod., Supervize a mentoring (skupinová) 30 hod., (individuální) 3 hod.

Cíle

Cílem kurzu je skrze osobnostní a sociální rozvoj podpořit účastníky k využití všímavosti v koučinku a při mentorování. Účastníci se v průběhu 93 hodinového kurzu stanou kouči využívajícími všímavost nejen jako formu sebereflexe, ale také jako pomoc svým klientům/žákům k jejich vlastní všímavosti vedoucí ke zklidnění a nalezení vnitřní motivace ke svému uplatnění. Účastníci se naučí:

 • Rozvíjet dovednosti v zaměřování pozornosti za využití všímavého přístupu v koučinku a mentoringu a tuto dovednost předávat také klientům/žákům
 • Tříbení citlivosti své i klientů/žáků vůči svému okolí i sobě samým prostřednictvím obracení jejich všímavosti k tomu, co vnímají a cítí
 • Posilovat vlastní schopnosti, včetně jejich schopnosti porozumět úhlu pohledu druhých lidí, empatie, ochoty pomáhat a být laskaví a tuto dovednost předávat také klientům/žákům
 • Zvyšovat optimismus a životní pohodu (well-being) svou i klientů/žáků
 • Podpořit kohezivní a vstřícné prostředí v týmu s vlivem na vytváření optimistického kolektivu
 • Vést koučink / mentoring klientů, kolegů a koučovací přístup využívat ve své práci

Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, nácvik, on-line trénink, supervize skupinová a individuální.

Obsah kurzu

Obsah:

 • Všímavý koučink 50 hod.
 • Týmový koučink 10 hod.
 • Skupinová supervize a mentoring 30 hod. (supervize koučovací práce a inspirace ve skupině)
 • Individuální supervize 3 hod. (rozbor 3 nahrávek pro profesionalizaci vlastní koučovací práce)

Podrobný obsah, vše o 93 hod. výcviku i konkrétní termíny výcviku zde.

Cílová skupina

Kouči mající základní koučovací výcvik v rozsahu min. 80 hod. a zahájenou vlastní praxí:

 • OSVČ
 • manažeři
 • pedagogové
 • ředitelé škol
 • zájemci pro koučování a mindfulness