Psychologické poradenství a psychoterapie

O psychologickém poradenství a psychoterapii

Nabízíme pomoc lidem, kteří chtějí ve svém životě změnu a nalezení řešení náročné životní situace, osobních, partnerských či rodinných problémů, nebo psychických, či psychosomatických potíží.

S čím Vám můžeme pomoci

 • úzkostné a depresivní stavy
 • psychické přetížení, vyhoření
 • psychická nepohoda, potřeba změny
 • nespavost
 • bolesti hlavy a další psychosomatické potíže
 • partnerské problémy
 • potíže dítěte (v tom případě také pracujeme s celou rodinou)

Náš přístup ke klientovi

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Terapeutický proces vždy maximálně přizpůsobujeme potřebám klienta a společně s klientem vytváříme změnu a řešení, které bude vyhovovat právě a jen jemu. Tak jako se liší jednotliví lidé, kteří k nám pro pomoc přicházejí, tak se liší i jednotlivé terapeutické postupy a strategie. Naším cílem je vytvořit ve Vašem životě takovou změnu, se kterou budete spokojeni, a takový pocit úspěchu a sebedůvěry, že už k nám nebudete muset více přijít.

Způsob vedení psychoterapie a psychologického poradenství

Individuální psychoterapie nabízí soukromý a bezpečný prostor, který v rámci rozhovoru „mezi čtyřma očima“ umožňuje otevírat i taková témata, která sdílíme pouze se svými blízkými nebo je dokonce nesdílíme vůbec s nikým. Naši terapeuti dodržují Etický kodex České asociace pro psychoterapii, včetně zachování povinnosti profesionální mlčenlivosti.

Párová, manželská či rodinná psychoterapie, tedy setkání dvou a více osob s terapeutem v rámci jedné konzultace, je vhodná v případech, kdy je pro nastolení změny, vyřešení problému či zvládnutí náročné životní situace efektivnější setkání se i s dalšími zúčastněnými osobami. Přidanou hodnotou pak může být možnost a příležitost ke sdílení procesu změn, hledání a nacházení řešení, vyjádření odlišných pohledů na věc a očekávání od druhých, která často různá nedorozumění, problémy a potíže způsobují.

Jak psychoterapie funguje?

Psychoterapie je jako cesta do hor, po které psychoterapeut půjde s vámi, chcete-li. Psychoterapeut je vycvičen se v horách pohybovat, bude stát při vás, ale nemůže vám zaručit, že ví přesně, co se tam stane. Nečeká ani, že vy budete jasně vědět, kam chcete jít. Stačí, že víte, že už nechcete zůstat na místě. Cesta psychoterapií nás trochu povede sama a trochu ji budeme společně hledat a obvykle najdeme místo, kde budete více se svým životem spokojen. Psychologie je cestovní kancelář, která vám ukáže důležitá místa v krajině vašeho příběhu a poradí vám, jak se v ní máte chovat, aby to dopadlo co nejlépe. Řekne vám o zákonech a pravidlech, která v kraji duše platí.

Čas na psychoterapii je, když se už delší dobu probouzíte s pocitem nespokojenosti. Čas na psychoterapii je, když přemýšlíte, proč vám váš vztah opět nevyšel. Když máte vztek, smutek, prázdnotu, strach, nespokojenost – různé stavy, které vás obtěžují a pro které nemáte vysvětlení. Když vám doktor řekne: „Už jsme udělali všechna vyšetření a z našeho pohledu jste úplně v pořádku,“ ale vás stále bolí břicho, hlava, záda, srdce…Čas na psychoterapii je, když máte jakékoliv trápení a už jste zkusili běhat, povídat si o tom s přáteli, nechat to chvíli plavat – a ono to stále nepřechází. Efektivita psychoterapie spočívá v porozumění vlastnímu životnímu příběhu. Rizikem je, že na to nepřijdeme (zdroj: předseda České asociace pro psychoterapii Jiří Drahota v Psychologii Dnes).

Zajímavé informace o psychoterapii si můžete přečíst zde.

Proč si vybrat právě nás?

 • Nabízíme profesionální a vstřícný přístup k řešení Vašich problémů.
 • Nabízíme bezpečný prostor pro sdílení, řešení a změnu.
 • Respektujeme individualitu každého klienta a konkrétní podobu psychoterapie / hypnoterapie vždy přizpůsobujeme jeho potřebám.
 • Můžete si vybrat ze 2 psychologů a psychoterapeutů, kteří pracují v rámci stejného psychoterapeutického směru (na řešení orientoavná, systemická, komunikační a strategická psychoterapie a hypnoterapie)
 • Jsme maximálně diskrétní, nespolupracujeme se zdravotními pojišťovnami a informace o klientech tak nepředáváme ani pojišťovně, ani jiným dalším subjektům.
 • Jsme psychoterapeuty pro zájemce o příspěvek od VZP a ČPZP.
 • Jsme psychologové a zdravotníci, certifikovaní psychoterapeuti uznanými Českou asociací pro psychoterapii a při práci se řídíme Etickým kodexem psychoterapeuta. Jsme členy SOFT Společnosti rodinných a systemických terapeutů a certifikovanými rodinnými terapeuty.
 • Působíme v Ostravě a on-line a naše partnerská síť kolegů z jiných měst Vám může pomoci zkrátit objednací doby.
 • Všichni máme nejen kvalitní vzdělání jednooborového psychologa či zdravotnické vzdělání, ale i další odborné kurzy a výcviky včetně absolvovaných dlouhodobých psychoterapeutických výcviků.
 • Při své práci využíváme mimo jiné také komunikační, strategickou, hypnotickou i nehypnotickou psychoterapii, která je postavena na řešení problémů formou krátkodobé terapie.
 • Psychologické, psychoterapeutické, supervizní, vzdělávací i ostatní služby poskytujeme nejen jednotlivcům, ale i skupinám, týmům a neziskovým organizacím.

Ceník zde.

Objednejte si službu