Psychologické poradenství, psychoterapie a koučování

O psychologickém poradenství, psychoterapii a koučování

Nabízíme pomoc lidem, kteří chtějí ve svém životě změnu a nalezení řešení náročné životní situace, osobních, partnerských či rodinných problémů, psychických či psychosomatických potíží.

S čím Vám můžeme pomoci

V rámci individuálního psychologického poradenství a psychoterapie se na nás můžete obrátit prožíváte-li:

 • úzkostné a depresivní stavy
 • stres, psychické přetížení, syndrom vyhoření
 • psychickou nepohoda, napětí, sebepoškozování vč. poruch příjmu potravy
 • náročné období spojené např. se ztrátou či smrtí blízké osoby, prožitou traumatickou zkušeností či velkou životní změnou
 • nespavost
 • bolesti hlavy, potíže s trávením a další psychosomatické potíže

V rámci párové a rodinné terapie hledáme spolu s klienty řešení:

 • partnerských problémů
 • potíží dítěte (v tom případě také pracujeme s celou rodinou)
 • zvládnutí náročné životní situace jako je nemoc člena rodiny, rozvod, nevěra, smrt člena rodiny a další

Realizujeme terapeutickou skupinu pro rodiče dětí s vážným onemocněním jako prostor pro sdílení – přihlášení a termíny zde.

V rámci životního a rozvojového koučinku se zaměřujeme na:

 • prevenci v oblasti duševního zdraví
 • změnu, pokud pociťujete „není mi dobře, něco chci jinak, ale nevím, co“
 • aktivní práci na osobním rozvoji
 • podporu při dosažení konkrétního cíle
 • reflexi životních křižovatek a rozhodování pro žádoucí budoucnost

Náš přístup ke klientovi

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Podpůrný proces vždy maximálně přizpůsobujeme potřebám klienta a společně s klientem vytváříme změnu a řešení, které bude vyhovovat právě a jen jemu. Tak jako se liší jednotliví lidé, kteří k nám pro pomoc přicházejí, tak se liší i jednotlivé postupy a strategie. Naším cílem je vytvořit ve Vašem životě takovou změnu, se kterou budete spokojeni, a takový pocit úspěchu a sebedůvěry, že už k nám nebudete muset více přijít. Cílem naší spolupráce je zlepšení kvality vašeho života.

Způsob vedení psychologického poradenství, psychoterapie a koučování

Individuální psychoterapie a psychologické poradenství nabízí soukromý a bezpečný prostor, který v rámci rozhovoru „mezi čtyřma očima“ umožňuje otevírat i taková témata, která sdílíme pouze se svými blízkými nebo je dokonce nesdílíme vůbec s nikým. Naši terapeuti dodržují Etický kodex České asociace pro psychoterapii, včetně zachování povinnosti profesionální mlčenlivosti.

Párová, manželská či rodinná psychoterapie a terapeutická skupina, jde o setkání dvou a více osob s terapeutem dohromady, je vhodná v případech, kdy je pro nastolení změny, vyřešení problému či zvládnutí náročné životní situace efektivnější setkání se i s dalšími zúčastněnými osobami (oba z páru, členové rodiny). Přidanou hodnotou pak může být možnost a příležitost ke sdílení procesu změn, hledání a nacházení řešení, vyjádření odlišných pohledů na věc a očekávání od druhých, která často různá nedorozumění, problémy a potíže způsobují. Rodičům dětí s vážným onemocněním nabízíme uzavřenou terapeutickou skupinu.

Individuální rozvojový koučink je vhodný pro ty, kdo se po psychické stránce cítí komfortně a kompetentně. Vnímají ale potřebu na sobě pracovat a zlepšovat kvalitu svého života. Pokud hledáte podporujícího nehodnotícího partnera pro rozhovor, který Vás bude provázet k dosažení cílů, využijte životní a rozvojový koučink. Výhodou našich koučů je, že pracují pod supervizním vedením PhDr. Sylvie Navarové, která se oboru psychologie věnuje více jak 20 let a je supervizorkou a mentorkou České asociace pro psychoterapii.

Jak psychoterapie funguje?

Psychoterapie je jako Cesta do hor, po které psychoterapeut půjde s vámi. Psychoterapeut má zkušenosti v tím, jak se v horách pohybovat. Jako průvodce bude stát při vás, nemůže ale vědět, co přesně se cestou stane. Nečeká ani, že budete jasně vědět, kam chcete jít. Stačí, že víte, že už nechcete zůstat na místě. O cíli cesty budete společně přemýšlet. Psychoterapeut vám může být průvodcem na cestě z hlubokých jeskyní či ve chvílích, kdy se cítíte zcela ztracení. Budete společně hledat a obvykle najdete místo, kde budete se svým životem více spokojeni.

Čas na psychoterapii je, když se už delší dobu v noci budíte, nemůžete usnout a nebo se probouzíte s pocitem únavy a nespokojenosti. Čas na psychoterapii je, když přemýšlíte, proč vám vztah opět nevyšel. Když máte vztek, smutek, prázdnotu, strach, napětí či různé stavy, které vás obtěžují a pro které nemáte vysvětlení. Když vám doktor řekne: „Už jsme udělali všechna vyšetření a z našeho pohledu jste úplně v pořádku,“ ale vás stále bolí břicho, hlava, záda, srdce… Čas na psychoterapii je, když máte jakékoliv trápení a už jste zkusili běhat, povídat si o tom s přáteli, nechat to chvíli plavat – a ono to stále nepřechází. Efektivita psychoterapie spočívá v porozumění vlastnímu životnímu příběhu a zkompetentnění býti autorem budoucích kapitol vlastního životního příběhu

Metafora o psychoterapii inspirována rozhovorem s předsedou České asociace pro psychoterapii Jiřím Drahotou v Psychologii Dnes.

Zajímavé informace o psychoterapii si můžete přečíst zde.

Jak funguje koučink?

Koučink je postaven na zvídavých otázkách kouče. Kouč není odborníkem na psychologii (jako psycholog či psychoterapeut), je expertem na vedení podporujícího rozhovoru a dosahování cílů. Koučovací přístup staví na konstruktivním myšlení, kterému se v rámci spolupráce s koučem učíte vlastním zážitkem. Koučink se orientuje zejména na budoucnost. Zůstaneme-li u metafory Cest do hor, kouč je ten, se kterým naplánujete cestu nahoru. Jasně vydefinujete cíl. Ošetříte případná rizika. Natrénujete vše, co je potřeba natrénovat a o čem v danou chvíli víte, že je nezbytné umět. Pak vyrazíte. S koučem průběžně diskutujete své další kroky. Sdílíte radosti i strasti, které vás na cestě na vrchol potkají. Rozvíjíte další dovednosti, které se cestou ukáží jako nezbytné k dalšímu postupu. Kouč je ten, který vám fandí!

Jak se k nám objednat?

Náš tým vede PhDr. Sylvie Navarová, která své kolegyně pravidelně superviduje a mentorsky vede. Se Sylvií máte také první, nejčastěji e-mailový, kontakt (sylvie.navarova@smrov.cz). Doporučí vám vhodný typ spolupráce. Tým tvoří 4 odborníci, kteří pracují v rámci obdobného psychoterapeutického a koučovacího směru (na řešení orientovaný a systemický přístup, komunikační a strategická psychoterapie, příp. hypnoterapie či psychosomatika).

Naši profesionálové:

PhDr. Sylvie Navarová – psychoterapie, hypnóza, rozvojový koučink, párová a rodinná terapie

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. – psychoterapie, hypnóza, vedení skupinové terapie

Mgr. Kristýna Vavrousová – psychosociální poradenství se zaměřením na psychosomatiku, vedení skupinové terapie

Mgr. Lucie Bocková – životní koučink, rozvojový koučink

Proč si vybrat právě nás?

 • Nabízíme profesionální a vstřícný přístup k řešení Vašich problémů.
 • Nabízíme bezpečný prostor pro sdílení, hledání řešení a změnu.
 • Respektujeme individualitu každého klienta a konkrétní podobu psychoterapie / hypnoterapie / koučinku vždy přizpůsobujeme individuálním potřebám.
 • Jsme maximálně diskrétní, nespolupracujeme se zdravotními pojišťovnami a informace o klientech tak nepředáváme ani pojišťovně, ani jiným dalším subjektům (pokud sami nechcete žádat o příspěvek pojišťoven 111, 205, 207, 211 a 213 v rámci programu Duševní zdraví).
 • Jsme psychologové, zdravotníci a certifikovaní kouči a terapeuti uznaní Českou asociací pro psychoterapii a při práci se řídíme jejím Etickým kodexem. Jsme členy České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a jako rodinní terapeuti členy SOFT Společnosti rodinných a systemických terapeutů.
 • Působíme v Ostravě a on-line, což Vám může pomoci zkrátit objednací doby a otevírá možnost spolupráce s lidmi odkudkoli.
 • Všichni máme nejen kvalitní vzdělání jednooborového psychologa, zdravotnické, farmaceutické či pedagogické vzdělání, ale i další odborné kurzy a výcviky včetně absolvovaných dlouhodobých psychoterapeutických a koučovacích výcviků.
 • Při své práci využíváme mimo jiné také komunikační, strategickou, hypnotickou i nehypnotickou psychoterapii, která je postavena na řešení problémů formou krátkodobé terapie a systemické koučování.
 • Psychologické, terapeutické, koučovací, supervizní, vzdělávací i ostatní služby poskytujeme nejen jednotlivcům, ale i skupinám, týmům a neziskovým organizacím.

Ceník zde.

Objednejte si službu