Prožíváte krizi a potřebujete akutní pomoc? Kontakt na linku bezpečí – krizovou linku

Potřebujete-li akutní pomoc v krizi (tzv. krizovou intervenci), kontakty zde:

NÁRODNÍ KRIZOVÉ LINKY, BEZPLATNÉ:

 • Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop), ZDARMA
  (pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let).
 • Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA
  (pomoc dospělým ohledně dětí – pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele).
 • Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
  (krizová pomoc pro dospělé).
 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA
  (pomoc pro oběti a pozůstalé).
 • Národní linka pro odvykání800 350 000 (všední dny10-18:00), ZDARMA
  (pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.).

 

TELEFONICKÁ BEPLATNÁ LINKU DŮVĚRY OKRES OSTRAVA (lze kontaktovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu):

 • 596 618 908
 • 737 267 939

Následně v případě zájmu o systematickou psychoterapeutickou práci se objednejte u nás: sylvie.navarova@smrov.cz Psychoterapie, hypnóza, ceník