Termín: 12. 11. 2024
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: On-line na ZOOM/Dvorní 9, Ostrava
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 2 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 2 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Sleva pro samoplátce na každý třetí absolvovaný kurz za obdobní daného školního roku (září - červen) a to ve výši 500 Kč na třetí absolvovaný kurz (do poznámky uveďte třetí kurz).

Akreditace: MŠMT, č.j. MSMT-781/2023-4-182 (prezenční)
8 vyuč. hodin

Kurz určen těm, kdo pracují s teenagery (12 – 21 let). Slon a salám. Techniky stimulujícími vnitřní motivaci. Co dělat, když teenager říká „Já nevím“. Stanovování lákavých cílů.

Cíle

  • Máte pocit, že vám teenageři, když s nimi mluvíte, nerozumí?
  • Že nejste dostatečně pochopeni?
  • Nedostává se vám dostatečné odezvy či reakce?
  • Máte někdy pocit, že mluvíte „do zdi“?
  • Znáte běžné komunikační bariéry a jste si vědomi těch svých?
  • A umíte vy naslouchat teenagerům tak, aby s vámi mluvili otevřeně?

 

Naslouchání je klíčovým prvkem efektivní komunikace a hraje rozhodující roli v tom, jak budujeme vztahy a porozumění. Prolíná se do každé interakce, kde je důležité porozumět druhému člověku a respektovat jeho pocity, potřeby a perspektivu.

Aktivní naslouchání zahrnuje nejen fyzický proces poslouchání slov, ale i empatii a vcítění se do emocionálního stavu druhé osoby. Když aktivně nasloucháme, aktivně se zajímáme o to, co druhá osoba říká, a ukazujeme to svým reakcemi a dotazy. Tím vytváříme atmosféru důvěry a otevřenosti, která podporuje hlubší porozumění a spolupráci.

Celkově lze říci, že naslouchání není jen pasivní činností, ale aktivním procesem, který má hluboký vliv na kvalitu naší komunikace a vztahů s ostatními lidmi.

Obsah kurzu

CO NA KURZU ZÍSKÁTE

  • Dozvíte se, co všechno do aktivní naslouchání zasahuje
  • Pochopíte, proč si s teenagery v komunikaci nerozumíte
  • Seznámíte se s běžnými komunikačními bariérami a uvědomíte si ty, které sami používáte
  • Naučíte se a natrénujete vybrané techniky a strategie aktivního naslouchání

Procvičíte si aktivní naslouchání na vašich konkrétních situacích s teenagery

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro pedagogy ZŠ, SŠ, sociální pracovníky, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, psychology a další pomáhající profesionály pracující s adolescenty a jejich rodinou. Zároveň je kurz přínosný i pro studenty daných oborů a širokou veřejnost.

 

Možnost objednání semináře pro skupinu (max. 12 – 15 osob): cena dohodou v rámci České republiky (příp. i Slovenské republiky) – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně. Máme k dispozici vlastní učebnu ulice Dvorní 9, Ostrava-Poruba. Možnost objednání i on-line kurzu.

Pro práci s dětmi ve věku 3-12 let doporučujeme kurz Emoční koučování dětí.

Kurz je vypsán v kombinované formě. Prezenční forma proběhne v případě nadpolovičních většiny, min. 5 a více zájemců preferujícícho tuto formu (vice platební podmínky).

Chcete se přihlásit na kurz?