Termín od: 30. 10. 2024
Termín do: 31. 10. 2024
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 6200 Kč
Zvýhodněná cena: 5500 Kč

Zlevněná cena pro studenty - samoplátce 5 500 Kč (do poznámky uveďte student a školu). Zlevněná cena platí pro první řádné studium SŠ, VŠ max do věku 26 let. Slevu je možné uplatnit po odeslání elektronického výpisu potvrzení o studiu.

Zlevněná cena 5 500 Kč pro účastníky výcvikového kurzu "INTECO - integrativní kouč" (do poznámky uveďte účastník INTECA).

Akreditace: MPSV č.j. A2019/0651-SP/VP
MŠMT v rámci DVPP MSMT-781/2023-1-182
16 vyuč. hodin

Praktické využití poznatků z neurobiologie a neuropsychologie při práci s dětmi a rodinami dětí s narušenou vztahovou vazbou.

Cíle

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům jednak základní orientaci v teorii attachmentu – vztahové vazby a jejích poruch. Hlavní těžiště učení je však v praktické části kurzu, ve které účastníci získají základní praktické dovednosti v metodách nápravy vztahové vazby. A to zejména z oblasti senzorické integrace a metody Theraplay. Tyto metody se u nás zatím v rámci uceleného výcviku nevyučují. Hlavní pozornost v kurzu zaměříme na praktický nácvik terapeutické metody Theraplay, která je velmi účinná pro nápravu poruch vztahové vazby. Jedná se o jednoduché intervence, které mohou účastníci ihned využít při práci s rodinami.

Vzhledem k praktickému zaměření kurzu doporučujeme pohodlné oblečení a dobrou náladu. O všechno ostatní se postaráme.

Veľmi obohacujúci je pre mňa náhľad do rôznych metód práce so vztahovou väzbou, najviac však priame odporúčania, ako na tom pracovať v praxi, aká je podstata toho, čo som už aj doteraz poznala a teraz viem, prečo to robiť a jako správne.

Obsah kurzu

 • teorie vztahové vazby a její utváření v prvních letech života dítěte
 • základní typy vztahové vazby, příznaky narušené vztahové vazby
 • neuroendokrinní systém, kortizolová a polyvagální teorie
 • epigenetika, zablokovaná péče a zablokovaná důvěra
 • komplexní vývojové trauma a okno tolerance
 • základy techniky senzorické integrace, nácvik
 • základy rodinné terapie zaměřené na attachment, nácvik

Cílová skupina

 • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
 • psychologové/psychoterapeuti
 • pedagogogové, asistenti pedagoga
 • zájemci o budování a rozvoj vztahu s dítětem
 • studenti těchto oborů

Reference

Utřídila jsem si myšlenky a názory, osvěžila vědomosti, naučila se nové techniky, potvrdila dobrou praxi, prošla a nějaký čas ještě budu procházet reflexí. Mrzí mě, že tyto znalosti a postupy se rozšiřují až poslední dobou. Dříve narozeným pěstounům a dětem v NRP by bývaly ušetřily mnoho náročných let a trápení. Doufám, že se tyto znalosti budou šířit i do stávající praxe OSPOD a pomohou úspěšně sanovat rodiny selhávající v péči o děti.

 • Vnímám, že jsem velmi spokojená. Oživila jsem si (ale i rozšířila a prohloubila) znalosti z oblasti Attachmentu, ale co bylo naprosto skvělé, že se lektorky podělily o své zkušenosti s různými typy klientů, zmínily konkrétně jak pracují s dětmi v rámci terapie hrou, jaké je vybavení terapeutovny a videa neměla chybu!!! Moc moc děkuji!
 • Byl to jeden z nejužitečnějších kurzů, perfektní jak po stránce obsahové, rozsahové i formální. Navíc po celou dobu programu panovala moc fajn atmosféra 😊

Kurz má za cíl vysvětlit souvislost mezi důležitostí navázání bezpečného vztahu dítěte s rodičem v raném období (do 6 let) a prospíváním a rozvojem dítěte přes období puberty až do jeho dospělosti. Kromě seznámení se s novinkami v teorii attachmentu (teorii vztahové vazby) z oblasti neurobiologie a neuropsychologie se zaměříme na praktické využití těchto poznatků při práci s dětmi a rodinami dětí s narušenou vztahovou vazbou. Seminář je postaven na střídání teoretických vstupů, reflexi a sebereflexi účastníků s praktickými ukázkami, jak pracovat s dítětem s poruchou attachmentu, jak podporovat vztahovou vazbu s jeho rodiči. V programu budou využity videonahrávky z oblasti teorie attachmentu jako podpora výuky. Pro jasnější představu o tématu budou v rámci kurzu využity zážitková cvičení a kazuistiky z praxe (zejména z oblasti náhradní rodinné péče). Akr. MPSV, MŠMT

Chcete se přihlásit na kurz?