Termín: 8. 12. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 10
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Pro registraci do 31. 7. 2022 - AKCE!
Pro studenty-samoplátce (do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing

Akreditace: Syndrom vyhoření - prevence a základní relaxační techniky, MPSV č.j. A2021/0826-SP/PC/PP/VP
Zvládání stresu: Prevence vyhoření, DVPP č.j. MSMT-10249/2020-2-393
Stres, vyhoření a jak s nimi zacházet (webinář) č. MSMT-21589/2021-3-764

Cílová skupina

Kariérovým poradcům, pedagogům, sociálním pracovníkům, HR manažerům, zájemcům o práci na sobě.

Možnost objednání kurzu pro organizaci (max. 12 osob) on-line. 

Cíl kurzu

 • poskytnout teoretické a praktické informace k tématu stres využitelné při práci
 • naučit techniky zvládání stresových a problémových situací
 • získat přehled o  možnostech chování v oblasti prevence vyhoření
 • nacvičit si různé způsoby relaxací
 • výměna zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných pracovních situací

Obsah kurzu

 • stres a relaxace v každodenním životě – mechanismy působení,
 • work-life balance a prevence vyhoření (zastavení se a zapřemýšlení na hodnotami, prioritami, prevencí vyhoření),
 • přirozené relaxace,
 • krátké relaxace (nejen ) pro děti a zvídavé dospělé,
 • zakotvení v pěti smyslech, autostimulační manévr,
 • svalová relaxace,
 • mozek, jeho schopnost vizualizace a možné využití pro uvolnění a dobrý spánek,
 • vizualizační techniky (hluboká relaxace, práce s metaforami, využití barev v relaxaci).

Reference

Reference na on-line kurzy

Cítila jsem se příjemně, přirozeně. Oceňuji, že nás ve skupině bylo jenom 5 (včetně lektorky), resp. že to nebyla velká anonymní skupina. Takto jsem se opravdu dostala ke slovu, odnesla jsem si z toho mnohem víc (i proto, že mě to nenutilo dělat něco jiného). Odnáším si spoustu tipů na relaxační techniky, včetně osobního zážitku, který si myslím, že je nejdůležitější pro případné předávání technik dál (při využití s klienty).

Uveďte prosím 3 přínosy kurzu:

1) Velmi oceňuji praktický nácvik, včetně krátkého teoretického ukotvení.
2) Oceňuji manuál k semináři (opravdu jsem se mohla plně soustředit a ne zapisovat poznámky).
3) Dlouho jsem nezažila tak plodný seminář. Lektorka opravdu profesionálně vedla celodenní program, oceňuji pravidelné přestávky a dodržování časů

Napište nám prosím podnět pro zlepšení:

Nevím, jestli je to příležitost, ale jediné co mě napadá, je to, že mě bohužel hned nezaujalo pojmenování semináře – Zvládání stresu: Prevence vyhoření. Až po recenzi od mého kamaráda jsem se na kurz přihlásila. Chápu, že pojmenování má zřejmě své důvody, ale já hledala relaxační techniky a pod tímto názvem jsem si to úplně nespojila.

Vzkaz lektorce: Děkuji Vám za velmi příjemný den, který uběhl neskutečně rychle. Obdivuji Vaše zkušenosti, znalosti, praktické podněty, a také to, jak jste dokázala navodit příjemnou a lidskou atmosféru celého setkání. Jste velmi milá, děkuji ještě jednou za přínosný kurz.

Cílem kurzu Stres, vyhoření a jak s nimi zacházet aneb Základní relaxační techniky je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s tzv. Managementem energie, tj. jak stres řídit, jaké jsou důsledky stresu a naučit se technikám prevence vyhoření a relaxačním technikám. Kurz pořádáme od roku 2017 a průběžně aktualizujeme se získanými zkušenostmi a novými poznatky.

Relaxace znamená tělesné a psychické uvolnění. Prostřednictvím relaxačních technik uvolňujeme svalové napětí a současně dochází také k uvolnění psychického napětí. Oba typy napětí spolu úzce souvisí. Dovednost uvolnit se, relaxovat, je předpokladem duševního zklidnění, psychické rovnováhy a harmonie. Říká se, že člověk, který umí relaxovat, má pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně se unaví a bývá v životě spokojenější. Naopak jedinec příliš napjatý bývá podrážděný, náladový, úzkostlivý či konfliktní, mívá poruchy spánku, bolesti hlavy, zad atd. Dlouhodobé a nadměrné napětí mívá zdravotní důsledky, časté jsou žaludeční vředy, zvýšený krevní tlaku, migrény.

Relaxaci je možné se naučit a pro každého je vhodný jiný postup uvolnění. Proto jsme pro Vás připravili kurz Základy relaxačních technik, kde se budeme zabývat různými způsoby uvolnění a zklidnění. Každý si může vybrat pro sebe to nejpřínosnější a můžeme si to užít.

 

Kurz bude probíhat prezenčně s možností připojení účastníků z dálky on-line.

Chcete se přihlásit na kurz?