Milí přátelé, kolegové, klienti,

rádi bychom Vás pozvali na říjnové kurzy. Tak, jak jste u nás zvyklí – praktické, naplněné inspirací a zajímavými přístupy. S akreditacemi MŠMT a MPSV. Pokud dočtete do konce, můžete se těšit na zajímavou tečku pro absolventy našich kurzů 🙂

Kurzy jsou určeny všem pomáhajícím profesionálům, pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům, HR, manažerům, lektorům, prostě všem, kdo pracujete s lidmi.

Říjnová inspirace:

Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev, 3. 10. 2023 (8 vyuč.hod.)

Mindfulness postupy v práci s teenagery, 4. 10. 2023 (8 vyuč.hod.)

Smysluplné třídnické hodiny, 10. 10. 2023 (8 vyuč.hod.)

Emoční koučování dětí, 11. 10. 2023 (8 vyuč.hod.)

Kariérové poradenství a koučování, 16. 10. 2023 – 20. 2. 2024 (80 vyuč. hod.)

Úvod do kariérového poradenství a koučování, 16. 10. 2023 (8 vyuč.hod.)

Respektující komunikace s teenagery, 17. 10. 2023 (8 vyuč.hod.)

Respektující komunikace a podpora wellbeingu u dětí, 18. 10. 2023 (8 vyuč.hod.)

Krizová intervence v praxi 2, 20. 10. 2023 (8 vyuč.hod.)

Kariérní strom (Strom sebevědomí a sebedůvěry), 23. 10. 2023 (8 vyuč.hod.)

Koučování teenagerů, 24. 10. 2023 (8 vyuč.hod.)

Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou, 26. a 27. 10. 2023 (16 vyuč.hod.)

INTECO – Integrativní kouč, 30. 10. 2023 – 25. 10. 2024 (203 vyuč. hod.)

Koučink (nejen) ve výchově a vzdělávání,  30. 10. 2023 – 20. 2. 2024 (80 vyuč.hod.)

Listopadové kurzy:

Mediační techniky v praxi, 1. 11. 2023 (8 vyuč.hod.)

Všímavý koučink a mentoring, 2. 11. 2023 – 27. 2. 2024 (93 vyuč.hod.)

NLP techniky pro sebepéči, 9. 11. 2023 (8 vyuč.hod.)

Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů, 10. 11. 2023 (8 vyuč.hod.)

Kompetence k učení, 10. 11. 2023 (8 vyuč.hod.)

Koučovací přístup v kariérním poradenství, 14. 11. a 21. 11. 2023 (16 vyuč.hod.)

Práce s agresivními projevy u dětí a dospělých, 24. 11. 2023 (8 vyuč.hod.)

Komunikační strategie a konflikty, 24. 11. 2023 (8 vyuč.hod.)

A jste-li pedagog, máte výhodu, že můžete využít aktuální program Jan Amos Komenský OP JAK se zaměřením na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Naše kurzy lze realizovat v rámci vybraných témat:

  • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků (např. vedení konstruktivních koučovacích rozhovorů)
  • well-being a psychohygiena
  • kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání
  • zážitková pedagogika (práce s kartami, kreativní techniky)

Obohacující podzim přeje tým ŠMR a CEPSYS!